Grupa Azoty Polyolefins wyprodukowała pierwsze 100 tysięcy ton polipropylenu

Wyniki segmentu obejmują również produkcję i sprzedaż spółki zależnej Emitenta, Grupy Azoty Polyolefins S.A., będącej na etapie uruchomienia instalacji i testów rozruchowych. Europejski rynek charakteryzował się słabą koniunkturą gospodarczą, która w warunkach nasilających się napięć geopolitycznych, wpływała negatywnie na nastroje zakupowe konsumentów. Ograniczenia logistyczne, spowodowane atakami na Morzu Czerwonym, wpływały na niższy i opóźniony import PA6 i pochodnych z Azji, co powodowało rosnące zapotrzebowanie na produkty europejskich producentów. Realny popyt w Europie z sektorów podstawowych zastosowań produktów segmentu utrzymywał się jednak na niskim, chociaż stabilnym poziomie. Dlatego też wzrost sprzedaży poliamidu przez Grupę Azoty r/r był nieznaczny.

  1. Grupa Azoty Polyolefins to spółka celowa powołana do realizacji projektu Polimery Police.
  2. Narzędzie jest unikalnym i jednym z najnowocześniejszych rozwiązań do komunikacji między kupującym a dostawcą, wykorzystującym dostępne technologie internetowe.
  3. Szczegółowe założenia konkretnych obszarów uwzględnimy w naszym planie naprawczym.
  4. Gazu ziemnego, który zrekompensował spadek cen produktów, wpływając na osiągnięcie dodatniej rentowności EBITDA segmentu.

Grupa Azoty miała 3,4 mld zł przychodów ze sprzedaży w I kw. 2024 r.

W I kwartale 2024 roku ze względu na wyższą aktywność zakupową odbiorców nastąpił wzrost sprzedaży nawozów r/r, zarówno azotowych (o 52 proc.), jak i wieloskładnikowych (o 37 proc.). Wzrost aktywności odbiorców w bieżącym roku był słabszy, dopiero pod koniec Psychologiczny dziennik Forex Trader kwartału pojawił się wzrost zainteresowania produktami segmentu. W I kwartale 2024 roku Grupa Azoty wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 3.399 mln zł i wynik EBITDA w wysokości minus 50 mln zł, przy marży EBITDA minus 1,5 proc.

Grupa Azoty Polyolefins wyprodukowała pierwsze 100 tysięcy ton polipropylenu

Narzędzie jest unikalnym i jednym z najnowocześniejszych rozwiązań do komunikacji między kupującym a dostawcą, wykorzystującym dostępne technologie internetowe.

Forever Entertainment miało 1,04 mln zł zysku netto, 1,55 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2024

Grupa Azoty Polyolefins to spółka celowa powołana do realizacji projektu Polimery Police. Jej głównymi akcjonariuszami są Zakłady Chemiczne Police (34,4%) oraz Grupa Azoty (30,5%). Prezesa Zakładów Chemicznych Police Andrzej Dawidowski zapowiadał niedawno podczas konferencji prasowej, że test integralności instalacji zostanie przeprowadzony na przełomie maja i czerwca br.

PKP Intercity wybrało ofertę Newagu na 35 HZT za 3,36 mld zł brutto

W segmencie Agro nastąpił istotny spadek cen r/r kluczowego surowca do produkcji nawozów azotowych, tj. Gazu ziemnego, który zrekompensował spadek cen produktów, wpływając na osiągnięcie dodatniej rentowności EBITDA segmentu. Również w przypadku nawozów wieloskładnikowych ceny kluczowych surowców (fosforyty, sól potasowa) zanotowały istotny spadek w stosunku do roku ubiegłego.

Senat przyjął z poprawkami nowelę dot. bonu energetycznego i cen maksymalnych energii

W Segmencie Chemia w I kwartale 2024 roku zaobserwowano r/r spadek wolumenów sprzedaży, a także spadek cen surowców i produktów. Ceny wszystkich surowców produkcyjnych w raportowanym kwartale odnotowały r/r również istotny spadek, który w przypadku kluczowego surowca, czyli gazu, sięgał 50 proc. Niższe były również koszty jednostkowe mediów energetycznych, tj.

Kino Polska TV miało 18,73 mln zł zysku netto, 38,74 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2024

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia. Wypracowana w I kwartale 2024 roku marża EBITDA Segmentu Agro ukształtowała się na poziomie 1,2 proc. W trosce o najwyższą jakość współpracy z Kontrahentami oraz przejrzystość realizowanych transakcji Grupa Azoty wprowadziła do obsługi procesów zakupowych platformę cyfrową.

Docelowe portfolio spółki to ponad 30 typów polipropylenu pod marką Gryfilen. Wprowadzanie nowych rodzajów produktów odbywa się stopniowo, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem i w miarę uzyskiwania pozytywnej walidacji produktów, zarówno od strony produkcyjnej, jak i przetwórczej u klientów. Morski Terminal Gazowy w Policach regularnie przyjmuje dostawy propanu i etylenu. W ubiegłym tygodniu Spółka przyjęła dziewiąty statek z ładunkiem propanu” – powiedział p.o. Prezesa zarządu Grupy Azoty Polyolefins Wojciech Blew, cytowany w komunikacie. W Segmencie Tworzywa w I kwartale 2024 roku odnotowano r/r wzrost wolumenów produkcji i sprzedaży oraz spadek cen surowca (fenolu) i produktów.

Doświadczenie zdobywała również jako nauczyciel akademicki i pełnomocnik rektora ds. Pani dr Aleksandra Ścibich-Kopiec od 2018 roku związana jest z firmą Krakchemia S.A. W Krakowie, gdzie pełniła funkcje dyrektora Działu Odczynników i Chemikaliów, dyrektora Działu Granulatów i Folii i Dyrektora Handlowego Oddział Kraków, Płock, Warszawa.

Inwestycje.pl to portal, w którym znajdziesz aktualne wiadomości z kraju, bieżące informacje ze spółek, komentarze, analizy i opinie. Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianom. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2024 roku, którego publikacja została zaplanowana na dzień 28 maja 2024 roku. Ze względu na utrzymującą się trudną sytuację popytowo-podażową w I kwartale 2024 roku produkcja kaprolaktamu w spółce zależnej Emitenta, Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., nie została wznowiona.

Grupa Azoty Polyolefins – spółka stowarzyszona Grupy Azoty i Zakładów Chemicznych Police – wyprodukowała do 15 maja br. To poziom produkcji osiągnięty w ramach rozruchu i testów parametrów gwarantowanych na instalacji PDH (odwodornienia propanu), i PP (polipropylenu), jak również na AUX (instalacjach pomocniczych) i HST (morski terminal gazowy). Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,55 mld zł w 2023 r. Hyundai Engineering, generalny wykonawca inwestycji w ramach umowy EPC, w sposób kompleksowy odpowiada za realizację projektu Polimery Police. Zakończenie realizacji projektu wiąże się z osiągnięciem i utrzymaniem przez generalnego wykonawcę parametrów gwarantowanych określonych m.in. W umowach licencyjnych dla Instalacji do produkcji propylenu (PDH) oraz instalacji do produkcji polipropylenu (PP).

Osiągnięcie parametrów gwarantowanych jest ściśle powiązane z przeprowadzeniem testu Integralności całej instalacji, podano również. „Polipropylen produkowany w ramach nowo powstałych instalacji Dollar amerykański zaktualizował 20-letnie maksimum w fabryce w Policach przeszedł pozytywne testy i jest dostępny w sprzedaży bezpośredniej oraz dystrybucji. Zgodnie z założeniami, gama produktów spółki jest sukcesywnie poszerzana.

W spółce zależnej Emitenta, Grupie Azoty Puławy, została wznowiona produkcja melaminy na jednej instalacji. – Od końca marca obecny Zarząd podejmuje działania, których celem jest stabilizacja sytuacji finansowej Grupy Azoty, w tym powrót na drogę rentownej produkcji. Szczegółowe założenia konkretnych obszarów uwzględnimy w naszym planie naprawczym. Optymalny wariant to rozpoczęcie wdrażania działań naprawczych na przestrzeni najbliższych tygodni, po uzyskaniu wymaganych akceptacji. Na bieżąco aktualizujemy projekty proponowanych rozwiązań, m.in. Z uwzględnieniem wyzwań związanych z importem nawozów i tworzyw spoza UE – mówi wiceprezes zarządu Grupy Azoty SA Andrzej Skolmowski.

Jak zaznaczyła spółka, początek roku był okresem utrzymującej się niekorzystnej sytuacji makroekonomicznej na świecie. Popyt na produkty oferowane przez Grupę Azoty pozostawał zbyt niski, aby nastąpiła odbudowa rentowności operacyjnej Grupy, szczególnie przy dalszym spadku ich cen. Wypracowana w I kwartale 2024 roku marża EBITDA Segmentu Tworzywa ukształtowała się na poziomie minus 13,4 proc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *